Δείτε την εξέλιξη του βάρους σας

Η εξέλιξη του βάρους σας θα απεικονιστεί με μια καμπύλη που θα σχεδιάσει το πρόγραμμά μας. Η καμπύλη αυτή έχει συντεταγμένες το βάρος και την ηλικία σας. Θυμηθείτε τις βασικές μεταβολές του βάρους σας και συμπληρώστε τις 10 παρακάτω γραμμές, ξεκινώντας από το βάρος που είχατε στα 16 χρόνια σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε και λιγότερες από τις 10 γραμμές, αλλά όσες περισσότερες αντιστοιχίες βάρους-ηλικίας καταγράψετε, τόσο πιο λεπτομερής θα είναι η καμπύλη βάρους σας, που θα σχεδιάσει το πρόγραμμά μας.

Διάγραμμα:

Login to your Account