Γαστρική Παράκαμψη μίας Αναστόμωσης

gastrikiparakampsi1forpostΗ γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης είναι μια πρόσφατη τεχνική, γνωστή επίσης ως «mini by-pass». Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως αλλά είναι απατηλή, εφόσον η γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης δεν παρουσιάζει μικρότερη χειρουργική βαρύτητα ή κάποια σημαντική διαφορά ως προς την μετεγχειρητική πορεία με την κλασσική γαστρική παράκαμψη, και καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα.

Η διαφορά συνίσταται στο γεγονός ότι η παράκαμψη πετυχαίνεται με μία μόνο αναστόμωση. Στην ουσία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η μορφή γαστρικής παράκαμψης είναι μια τροποποίηση της προηγούμενης, όπου η «χολοπαγκρεατική έλικα» επιμηκύνεται από 60 εκ. σε 250 εκ. και το μήκος της «διατροφικής έλικας» μηδενίζεται. Κατά συνέπεια, οι δυο αναστομώσεις της προηγούμενης παράκαμψης συμπτύσσονται σε μία. Ο χειρουργικός χρόνος αυτής της επέμβασης μειώνεται σε περίπου 1½ με 2 ώρες και η διάρκεια νοσηλείας παραμένει η ίδια, δηλαδή 3 με 4 μέρες.

Ο τρόπος δράσης της γαστρικής παράκαμψης μίας αναστόμωσης είναι περίπου ανάλογος με εκείνον της παράκαμψης δυο αναστομώσεων, ίσως με μεγαλύτερη δυσαπορροφητική και λιγότερο περιοριστική δράση.

Αυτή η επέμβαση διατηρεί τη δυνατότητα κατανάλωσης σχετικά μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού από τις αποκλειστικά περιοριστικές επεμβάσεις. Επίσης, θεραπεύει ή βελτιώνει το διαβήτη.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη δράση της γαστρικής παράκαμψης μίας αναστόμωσης παραμένει υπό αξιολόγηση.

Login to your Account