Η παχυσαρκία ορίζεται ως η υπερβολική αναλογία λίπους σε σχέση με το συνολικό βάρος του ατόμου. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή Body Mass Index στην αγγλική ορολογία – BMI) μετρά την αναλογία βάρους και ύψους και προσδιορίζει τον βαθμό παχυσαρκίας.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ισούται με το βάρος του σώματος σε κιλά, διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Πχ, ένα άτομο ύψους 1,60 μέτρα και βάρος 105 κιλά έχει Δείκτη Μάζας Σώματος: ΔΜΣ= 105 / (1,60 x 1,60) = 41

Ο ΔΜΣ χαρακτηρίζει το βαθμό παχυσαρκίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
idikisasperiptwsi

Τα άτομα που έχουν ΔΜΣ άνω του 50 ανήκουν στην κατηγορία των υπέρ-παχύσαρκων (super-obese).

Υπολογίστε το δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος ΔΜΣ:
Εισάγετε το βάρος σας σε κιλά και το ύψος σε εκατοστά και πατήστε ΟΚ.
ΔΜΣ:

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν είναι βέβαια ο μοναδικός δείκτης προσδιορισμού της παχυσαρκίας. Τα ακριβή στοιχεία μπορούν να δοθούν μόνο με λιπομέτρηση, η οποία μετράει ακριβώς το ποσοστό του λίπους, αλλά επίσης δίνει το καθαρό μυοσκελετικό βάρος, τα ολικά υγρά σώματος, την κατανομή του λίπους στα διάφορα σημεία του σώματος, την κατανομή του μυϊκού ιστού και τον βασικό μεταβολισμό σε θερμίδες.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν πολλοί ενδιαφέροντες δείκτες όπως το ποσοστό λιπώδους μάζας (Percent Body Fat στην αγγλική ορολογία – PBF), με φυσιολογικές τιμές από 18 ως 28, και η αναλογία περιμέτρων μέσης-γοφών (Waist-Hip Ratio στην αγγλική ορολογία – WHR), με φυσιολογικές τιμές μεταξύ 0,75 και 0,85.

Το PBF είναι αναμφίβολα ο ακριβέστερος δείκτης παχυσαρκίας εφόσον μετράει απευθείας την μάζα του λίπους. Το WHR είναι δείκτης της ενδοκοιλιακής συνιστώσας της παχυσαρκίας. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μια παχυσαρκία με πχ ΔΜΣ 40, είναι πολύ πιο επικίνδυνη αν πρόκειται για κεντρική παχυσαρκία (λίπος συγκεντρωμένο στα κοιλιακά σπλάχνα) από μια παχυσαρκία με ίδιο ΔΜΣ, αλλά εστιασμένη στους γοφούς και στα άκρα.

Login to your Account