Γαστρική Πτύχωση

gastrikiptuxwsiforpostΗ  γαστρική πτύχωση είναι μια νέα τεχνική γαστρικού περιορισμού, εμπνευσμένη από την επέμβαση αφαίρεσης γαστρικού θόλου (sleeve). Διαφέρει από το sleeve στο ότι ο περιορισμός της γαστρικής χωρητικότητας γίνεται με πτύχωση του μείζονος τόξου του στομάχου προς το εσωτερικό του, χωρίς να πραγματοποιείται αφαίρεση του γαστρικού θόλου. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1 ώρα και η παραμονή στην κλινική είναι 1 με 2 μέρες.

Τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της γαστρικής πτύχωσης, σε σχέση με την αφαίρεση του γαστρικού θόλου, είναι η διατήρηση της ακεραιότητας του στομάχου και η δυνατότητα αναστροφής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι όμως ταυτόχρονα και τα μειονεκτήματά της. Η διατήρηση του γαστρικού θόλου έχει ως συνέπεια ότι δεν μειώνεται η Γρελίνη (ορμόνη της όρεξης) στον οργανισμό του ασθενούς, συνεπώς δεν υπάρχει ανασταλτική δράση κατά της βουλιμίας. Ο αναστρέψιμος χαρακτήρας της επέμβασης έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα έκτισης του στομάχου σε βάθος χρόνου και συνεπώς μείωσης της αποτελεσματικότητας. Πράγματι είναι αβέβαιο πόσο τα ράμματα που χρησιμοποιούνται για την πτύχωση μπορούν να παραμείνουν σταθερά στο μαλακό τοίχωμα του στομάχου. Από την άλλη πλευρά, στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, το πτυχωμένο τοίχωμα του στομάχου λειτουργεί ως ξένο ενδογαστρικό σώμα και προκαλεί σε ορισμένους ασθενείς μετεγχειρητική ναυτία.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για τα μακροχρόνια αποτελέσματα αυτής της τεχνικής, η γαστρική πτύχωση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα καινοτομία, η οποία παρουσιάζει και το μη-αμελητέο πλεονέκτημα του χαμηλού οικονομικού κόστους, εφόσον χρησιμοποιούνται τα λιγότερα λαπαροσκοπικά αναλώσιμα σε σχέση με τις άλλες βαριατρικές επεμβάσεις.

Login to your Account