Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας από την Ιατρική Μονάδα Παχυσαρκίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΙΜοΠ στο 210 64 10 400, ώστε να κλείσετε ραντεβού για μια ολοκληρωμένη εξέταση και πρόταση σχετικά με την περίπτωσή σας. Έτσι θα καταλήξετε, σε συνεργασία με τον ιατρό, στην ενδεδειγμένη θεραπευτική λύση.

Η πρώτη επίσκεψη στην ΙΜοΠ περιλαμβάνει:
vimavima1

Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις:
Αυτό συνιστούμε σε περίπτωση όπου ο ασθενής δεν έχει ολοκληρώσει μια άποψη η αν επιθυμεί να ενημερωθούν και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Μετά την απόφαση για την επέμβαση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
vimavima2

Login to your Account